Kasım 9, 2020

politics

Dış Politika Yaklaşımları

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan zaman diliminde Türkiye’nin dış politikadaki temasları, uygulama ve yaptırımları her ne kadar iktidarın politik tasarrufu ile doğru orantılı olsa da değişen dünya düzeni ile beraberinde süregelen siyasal konjonktürün etkisi de yadsınamaz.